Krawężnik uliczny

Krawężnik uliczny

Krawężnik uliczny jest wykorzystywany przy budowie ulic. Krawężnik uliczny oddziela jezdnię od części pieszej i stanowi opór dla warstwy jezdni.

Nasze produkty wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 1343:2013 bądź indywidualnymi potrzebami klienta zapisanymi w specyfikacji technicznej. Dostępne są w wersji prostej lub łukowej.

Wymiary standardowe krawężnika ulicznego to: 15x30cm, 25x30cm; długość 80÷120cm, 100cm lub inne pod zamówienie.

Skos krawężnika – 3/12cm.