Krawężnik skośny - przejściowy

Krawężnik skośny

Krawężnik skośny (inna nazwa – przejściowy) jest krawężnikiem, który ma na obu końcach inne przekroje. Taki krawężnik skośny ma za zadanie połączenie dwóch różnych poziomów. Stosowany jest np. przy wjazdach do posesji, gdzie obszar wjazdu jest zaniżony w stosunku do okalającego go chodnika.

Krawężniki przejściowe są też stosowane na początku i końcu przystanku autobusowego, peronowego czy tramwajowego jako krawężniki wjazdowe i wyjazdowe.

Krawężnik skośny produkujemy w wersji prostej oraz łukowej pod zamówienie Klienta.